AGATA WIŚNIEWSKA-SZAŁEK

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu, ze specjalizacją w zakresie stymulowania zachowań przywódczych, magister psychologii. Praktyk biznesu z doświadczeniem menedżerskim. Wiceprezes i partner BlueRavenGroup Sp. z.o.o..

Główne doświadczenia zawodowe to planowanie i organizacja pracy zespołu, zarządzanie zespołem oraz doradztwo rozwojowe. Tworzyła programy szkoleniowe i koordynowała projekty rozwojowe dla takich firm jak Poczta Polska, Totalizator Sportowy, Bank Gospodarstwa Krajowego, MBank, Bank Zachodni WBK, PKN Orlen. Stworzyła wiele autorskich programów szkoleniowych i programów zajęć dydaktycznych, narzędzi i metod badawczych a także metod selekcji i rekrutacji.

Wśród zainteresowań zawodowych dr Agaty Wiśniewskiej-Szałek są: przywództwo w organizacji postindustrialnej, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego, a także opracowywanie i prowadzenie warsztatów z zachowań przedsiębiorczych i menedżerskich.