AKADEMIA SPRZEDAŻOWA

Kierunek studiów podyplomowych umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedażowym.

 • połączenie praktycznej wiedzy sprzedażowej i menedżerskiej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż
 • zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym
 • opracowywanie strategii/celów sprzedaży
 • zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych narzędzi marketingowych, sprzedażowych i menedżerskich
 • pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta,
 • osób pełniących w firmach oraz organizacjach funkcje specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. product lub account menedżerów,
 • osób aspirujących do obsady w najbliższej przyszłości jakichkolwiek stanowisk menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.
 • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą
 • Przygotowanie do roli menedżera sprzedaży w firmie,
 • Rozpoznanie i rozwinięcie swojego stylu zarządzania zespołem sprzedaży,
 • Poznanie technik budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi,
 • Nabycie praktycznych umiejętności tworzenia zespołu odpowiedzialnego za wspólne realizowanie wyznaczonych celów sprzedażowych,
 • Poznanie narzędzi skutecznego motywowania członków zespołu sprzedażowego,
 • Nabycie umiejętności wyznaczania krótko i długoterminowych celów dla zespołu sprzedaży
 • Nabycie umiejętności organizacji czasu pracy zespołu
 • Poznanie metod i technik, według których powinna przebiegać organizacja zarządzania sprzedażą

MODUŁ I. MENEDŻER SPRZEDAŻY JAKO LIDER ZESPOŁU

16 godzin / 2dni

 • Tożsamość i misja lidera – jej wpływ na zaangażowanie pozostałych członków zespołu.
 • Handlowcy są różni, czyli jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju podwładnego?
 • Bądź tym, kogo potrzebuje Twój handlowiec – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
 • Jesteś tak dobry, jak dobry jest Twój zespół, czyli samoświadomość lidera.

MODUŁ II. PLANOWANIE STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM SPRZEDAŻY

16 godzin / 2dni

 • Dokąd zmierza Twój zespól, czyli korzyści z dobrze skonstruowanej strategii handlowej.
 • Cele krótko i długoterminowe – świadomość priorytetów i kryteriów ich realizacji.
 • Kwestie odpowiedzialności przy ustalaniu celów sprzedaży.
 • Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście ustalonych celów, czyli analiza SWOT zespołu sprzedaży.

MODUŁ III. REKRUTACJA I BUDOWANIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

16 godzin / 2dni

 • Rekrutacja w dziale sprzedaży
 • Wdrożenie sprzedawcy do pracy (onboarding)
 • Wzmacnianie talentu i potencjału sprzedawców
 • Budowanie efektywnego zespołu sprzedaży

MODUŁ IV. MOTYWOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁU SPRZEDAŻY

16 godzin / 2dni

 • Kluczowe źródła motywacji w zespołach sprzedażowych.
 • Trudny temat pieniędzy. Pieniądze a motywowanie w sprzedaży.
 • Analiza kluczowych motywatorów zespołu sprzedażowego.

MODUŁ V. ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ

16 godzin / 2dni

 • Analiza otoczenia firmy.
 • Modele zachowań nabywców.
 • Strategie marketingowe przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży.

MODUŁ VI. WIZERUNEK MENEDŻERA SPRZEDAŻY. PROWADZENIE WARSZTATÓW, SPOTKAŃ I PREZENTACJI

16 godzin / 2dni

 • Techniki autoprezentacji, budowanie pierwszego wrażenia.
 • Planowanie i przygotowanie prezentacji.
 • Głos i mowa ciała podczas  wystąpień.
 • Sesja prezentacji uczestników.

MODUŁ VII. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA MENEDŻERA SPRZEDAŻY

16 godzin / 2dni

 • Taktyki optymalizacji wykorzystania zasobów czasowych.
 • Określanie priorytetów wg matrycy Eisenhowera/Coveya.
 • Planowanie czasu – praca z harmonogramem i kalendarzem.
 • Podnoszenie osobistej efektywności za pomocą metodyki GettingThingsDone.

MODUŁ VIII. COACHING MENEDŻERSKI W ZESPOLE SPRZEDAŻY

16 godzin / 2dni

 • Specyfika stylu coachingowego w sprzedaży.
 • Model prowadzenia coachingu – etapy coachingu GROW.
 • Kluczowe kompetencje coachingowe i ich doskonalenie.
 • Rozmowy coachingowe – praktyczne prowadzenie „coachingu sprzedażowego”.

Zaliczenie ośmiu praktycznych zadań wdrożeniowych związanych z tematem każdego modułu oraz obecność na 80 % zajęć

Studia Trwają 2 semestry:
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sesjach dwudniowych

 • Dr Agata Wiśniewska-Szałek, certyfikowany trener biznesu, coach
 • Waldemar Szymecki, certyfikowany trener sprzedaży, coach
 • Dariusz Jęda, certyfikowany trener biznesu, coach
 • Andrzej Zabawa, certyfikowany trener sprzedaży, coach

Cena całego kursu studiów podyplomowych wynosi 4000 zł.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
+ wymagane dokumenty