Studia Podyplomowe

Cele szkolenia:

   • Psychologia zmian
   • Definicje coachingu
   • Definicja coachingu wg ICF
   • Coaching a inne formy wsparcia
   • Profesjonalny coaching

Katarzyna latek- Olaszek / Karolina Cwalina

16 godzin – 2 dni

   • Kluczowe etapy sesji coachingowej
   • Nawiązanie relacji z klientem coachingu
   • Ustalenie zasad współpracy
   • Wyznaczanie celu
   • Wartości w coachingu
   • Budowanie świadomości
   • Określanie działań
   • Planowanie

Małgorzata Misztal i Łukasz Kuźma

32 godziny / 4dni

       • Etyka w coachingu- Kodeks Etyczny ICF
       • Kompetencje coacha wg ICF
       • Prawne aspekty pracy coacha

Katarzyna Latek Olaszek

16 godzin / 2 dni

       • Narzędzia wspierające określanie celu
       • Narzędzia pobudzające motywacje
       • Narzędzia wspierające wydobywanie wartości
       • Narzędzia do pracy z ograniczającymi przekonaniami
       • Narzędzia poszerzające świadomośći
       • Narzędzia pobudzające kreatywność

Karolina Cwalina

32 godziny / 4 dni

       • Coaching życiowy ( Life coaching)
       • Coaching biznesowy ( executive, leadership, business coaching)
       • Coaching kariery ( Rodzaje i formy coachingu- warsztaty)
       • Coaching grupowy oraz Team Coaching)
       • Coaching Relacji
       • Rozwój w pracy coacha

Małgorzata Misztal / Łukasz Kuźma / Katarzyna Latek Olaszek

32 godziny / 4dni