Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok

Rafał Mejsak
606 664 448